TRANSPORT LOTNICZY I PASAŻERSKI
W 2018 r. kanadyjski mikrobiolog, Keith Warrier przeprowadził badania w laboratorium uniwersytetu znajdującego się w kanadyjskim mieście Guelph. Analizie poddano 100 próbek pobranych podczas 18 lotów trzech linii lotniczych. Wyniki badań przyniosły zaskakujące wyniki. Na pokładzie każdej linii lotniczej odkryto prócz zarazków również bakterie E. COLI., której obecność w organizmie prowadzi do zatrucia pokarmowego, ciężkich infekcji, w tym zapalenia opon mózgowych, a także sepsy, która w połowie przypadków kończy się śmiercią. Udowodniono, iż „poza ludzkim okiem” powierzchnie, które pozornie wydają się czyste, są siedliskiem bakterii i wirusów. Dbając o bezpieczeństwo pasażerów i załogi rekomendujemy preparaty na bazie nano-srebra do dezynfekcji transportu lotniczego i pasażerskiego, nakładając mocny nacisk na dezynfekcję miejsc newralgicznych, do których należą: zagłówki, zamki do pasów bezpieczeństwa, kieszenie przy fotelu, tacki na jedzenie czy klamki toaletowe.