Nanotechnologią nazywamy naukę, która zajmuje się tworzeniem struktur, czyli struktur na poziomie pojedynczych atomów oraz cząstek w celu kontrolowania struktur już na poziomie cząsteczkowym. Nanotechnologia jako dziedzina nauki narodziła się w połowie XX wieku i zrewolucjonizowała globalną gospodarkę świata. Ocenia się, że poziom nanotechnologii i nanonauk będzie decydował o pozycji danego państwa w globalnej gospodarce. Tak duże znaczenie nanotechnologii wynika z coraz obszerniejszych możliwości poznawania zjawisk w skali nano, które to znajdują potencjalnie ogromne zastosowanie komercyjne. W 2006 roku powstał raport, opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym podjęto tematykę strategii rozwoju nanonauk i nanotechnologii w Polsce. Podstawą tego planu było objęcie wsparciem badań z zakresu: urządzeń, procesów i zjawisk w nanoskali, nanomateriałów, nanostruktur oraz rozwoju urządzeń technologicznych i analitycznych koniecznych do realizacji strategicznych kierunków badań. Głównym powodem opracowania koncepcji była konieczność zajęcia wpływowego miejsca w globalnej gospodarce oraz dorównanie światowej konkurencji technologicznej. Aby przyśpieszyć rozwój nanotechnologii w Polsce, zdecydowano zwiększyć jej finansowanie oraz usprawnić system kształcenia i realizacji badań naukowych, co sprawiło, że Polska obecnie jest w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi o m. in.: nanowarstwy, nanoprokrycia, nanostruktury półprzewodnikowe czy nanometale i nanokompozyty polimerowe.

Nanonauka i nanotechnologia – Nowa Strategia dla Polski. Raport 2006 r.