Najwięcej nanocząstek znalazło zastosowanie w medycyniebiologii. W medycynie powszechnie stosowane są: srebro (Ag), złoto (Au), tlenek cynku(II) (ZnO), dwutlenek cyny (IV) (SnO2). Wszystkie te substancje w postaci nanocząstek mają właściwości bakteriobójcze. Złoto jako metal szlachetny (mało reaktywny) bardzo łatwo jest przyswajany przez organizm ludzki. Cechy te pozwalają na zastosowanie go w protezach i implantach. Srebro i jego właściwości bakteriobójcze znane już były w starożytnej Grecji i powszechnie są stosowane w wielu krajach. W roku 2009  przedstawione zostało Sprawozdanie z Badań Mikrobiologicznych (20005/11858/09), wykonane przez Specjalistyczne Laboratorium Badawcze „ITA-TEST’ na temat wpływu preparatu z koloidem srebra (50 ppm, 10 ppm oraz 0,5 ppm) na wzrost drobnoustrojów tlenowych wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych, pobranych z powierzchni skóry. Wyniki badań jednoznacznie wykazały, że woda z koloidem srebra w stężeniu zarówno 50 ppm, 10 jak i 0,5 ppm wykazała właściwości przeciwdrobnoustrojowe w stosunku do mikroorganizmów izolowanych z różnych części ciała w czasie 15 minut, 3 i 5 godzin. Redukcja liczebności mieszaniny drobnoustrojów na poszczególnych płytkach w odniesieniu do płytki kontrolnej (płynu do rozcieńczeń) wyraźnie świadczy o właściwościach antybakteryjnych badanego preparatu. Już po 15 minutach kontaktu badanej wody z mieszaniną drobnoustrojów zaobserwowano osłabienie wzrostu mikroorganizmów. Natomiast po 3 i po 5 godzinach kontaktu nastąpiła całkowita redukcja ich liczebności.