Specjalistyczna śluza dekontaminacyjna przeznaczona jest do zwalczania każdego typu czynników biologicznych, stanowiących zagrożenie zdrowia pracowników w gospodarce komunalnej. Grzyby, bakterie, wirusy, pierwotniaki oraz związki wytwarzane przez mikroorganizmy, jak: endotoksyny, egzotoksyny, glukany, metabolity grzybów, mykotoksyny, alergeny stanowią bardzo poważny czynnik ryzyka zakażenia. Szacuje się, że w skali całego świata co najmniej kilkaset milionów ludzi jest narażonych na działanie tych czynników.

Większość cząstek biologicznych nie stanowi zagrożenia zdrowotnego w normalnych warunkach środowiskowych, jednak część z nich wykazuje właściwości chorobotwórcze, alergizujące lub toksyczne. Hartstein AG w trosce o Państwa bezpieczeństwo oferuje śluzy dekontaminacyjne, wykonywane według indywidualnego zamówienia.