DEKONTAMINACJA ODPADÓW
Dekontaminacja to neutralizowanie substancji szkodliwych, które zagrażają życiu lub zdrowiu, zarówno przez kontakt bezpośredni, jak i pośredni. Mówiąc o substancjach szkodliwych, mamy tu na myśli odpady toksyczne, zanieczyszczenia biologiczne i chemikalia. Dekontaminacja, jest procesem prowadzącym do usunięcia lub zniszczenia drobnoustrojów, a jej procesowi podlegają zarówno organizmy żywe, tj. ludzie oraz zwierzęta, jak i materia nieożywiona. Zgodnie z raportem Banku Światowego What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, obecnie każdego roku wytwarza się około 2 mld ton odpadów stałych, które generują bardzo niebezpieczną „bombę biologiczną’’ i dlatego tak ważne jest ich unieszkodliwianie w początkowym etapie ich powstawania i degradacji, ze względu na bezpieczeństwo poszczególnych jednostek oraz dobro naszej planety. Wychodząc naprzeciw problemom XXI wieku, oferujemy zarówno preparaty z cząsteczkami nano-srebra do dekontaminacji odpadów biologicznych, jak również urządzenia dekontaminacyjne w postaci śluz dekontaminacyjnych, które używane są w procesie unieszkodliwiania substancji patogennych.