W Styczniu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia wszczyna alarm w związku  z rozprzestrzenianiem się  choroby  zakaźnej wywoływanej przez nowo odkrytą Severe Acute Respiratory Syndrome  (SARS-CoV-2) i nadaje jej  nazwę COVID-19. Chociaż obecnie nie ma konkretnego leczenia COVID-19, po prawie rocznej w walce z coronavirusem zostaje kilka niezarejestrowanych leków zatwierdzonych do badanych  klinicznych na całym świecie i do tej grupy należą nanocząsteczki teranostyczne wykorzystywane w nanomedycynie.