Mały rozmiar nanocząsteczek srebra jest kluczową zaletą, która umożliwia nanocząsteczkom i uwolnionym jonom srebra wnikanie w ściany komórkowe wirusa. Wielkość nanocząsteczek srebra waha się od 1 do 100 nm, co czyni je bardzo skutecznym w oddziaływaniu z mikroorganizmami. Średnia wielkość wirusa oscyluje w granicach  30-150 nm, bakterii 300-50.000 natomiast grzybów >2000. Coronawirus natomiast ma kształt kuli o średnicy około 130 nm, najmniejsze jednostki mają okoł 60 nm i to właśnie ich wielkość pozwala na przenikanie nanocząsteczek srebra do wnętrza Coronavirusa, w dużym stopniu niwelując jego działanie. Naukowcy wykazali, że działanie przeciwbakteryjne nanocząstek srebra wynika głównie z przedłużonego uwalniania wolnych jonów srebra z nanocząstek, które są ich nośnikiem. Jony srebra są naładowane dodatnio i pochłaniane przez ujemnie naładowaną powierzchnię bakterii. Po przejściu przez błonę mikroorganizmu, hamują funkcje oddechowe, podział komórek i procesy replikacji, ostatecznie eliminując mikroorganizm. Jony srebra mogą wiązać się z DNA RNA wirusa takiego jak HIV, RSV i SARS i skutecznie uczynić je obojętnymi. Zniszczony już mikroorganizm jest następnie naturalnie odrzucany, podczas gdy nanocząsteczki srebra nadal działają na inne wirusy, bakterie lub grzyby.

https://nano-tech.pl/badania/srebro-silver-ag/ocena-bezpieczenstwa/#thinkCMS-article