PROFESJONALNY PREPARAT DO DEKONTAMINACJI Z  NANO-SREBREM
Preparat do dekontaminacji zanieczyszczeń patogennych i biologicznych, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Preparat na bazie nano- srebra, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym i wirusobójczym, potwierdzonym m.in. przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie oraz Laboratorium Microbiological Solutions Limited w Warmersley, Bury w Wielkiej Brytanii. Produkt rekomendowany do dekontaminacji odpadów komunalnych, medycznych i innych. Zalecany do: neutralizacji zanieczyszczeń i skażeń na powierzchniach typu: ciągi piesze, komunikacyjne, takie jak schody, podłogi, zewnętrzne części maszyn i urządzeń oraz pojemniki na odpady.

PREPARAT NIE ZAWIERA:
Alkoholu
Chloru
Związków chloru
Czwartorzędowych soli amoniowych
Dodatków chemicznych

PREPARAT
Nie powoduje podrażnień skóry i oczu
Nie ma właściwości alergizujących
Nie ma właściwości alergizujących
Nie powoduje podrażnień dróg oddechowych
Nie niszczy warstwy hydrolipidowej

*Potwierdzona skuteczność wynikami badań m.in.:
Uniwersytet Warszawski Wydz. Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii, Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, SGGW Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Fizjologii Roślin, PAN Instytut Fizyki, ITA TEST Specjalistyczne Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej, GUMed, MSL Walmersley, UK i inne.

EN ISO 13485:2012
ISO 901:2008 dla wyrobów medycznych